PRIS OG VEDTEKTER

PRISER FOR 2022 
Pris per semester (5 måneder); kr. 4000,-

kr. 800,- per mnd.


ing Zang et privat kurssenter og drives uten offentlig støtte

25% rabatt for kurs nr 2 (dersom noen ønsker å være med på flere ulike tilbud)
25% rabatt for for søsken nr 2
​50% rabatt for søsken nr 3, 4....

Merk;

* I tillegg til elevavgift må man beregne noen utgifter til kostymer/klær til forestillinger

* Semesteravgiften er den samme for alle våre elever, men kurslengde og antall konserter/forestillinger hver enkelt får være med på i løpet av et år varierer, og henger sammen med mestring, motivasjon, utvikling, alder, sammensetning, innsats/øving, og hvem som passer best til de ulike oppgavene og prosjektene vi planlegger og jobber mot.BETALING
Semesteravgift sendes ut måntlig med unntak av juni og juli via E-faktura, og må betales innen betalingsfristen.
Ved utestående betaling kan ZingZang avslutte undervisningsplassen.

SEMESTER
​​Et semester varer i 5 måneder; fra 1.sept - 31.januar & fra 1.febr - 30.juni
Det er ikke undervisning i skolens ferier, eller på andre fri/helligdager.
Noen ganger erstattes vanlig timeplan med øving til konserter, innspilling av musikkvideo, turer o.l

SØKNAD OM PLASS
Påmelding via påmeldingsskjema HER!
Dersom man får tilbud om plass, må man bekrefte plassen ved å sende inn eget skjema.
​Denne bekreftelsen er bindende, og avgiften blir ikke tilbakebetalt dersom man likevel ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass. Det er 2 måneders oppsigelsestid fra den 1. i hver måned.

PRØVETIME/AUDITION
Alle som har søkt om plass får invitasjon til prøvetime/audition når vi har ledig plass.

De som blir tildelt plass, får melding om dette innen en uke etter prøvetimen.

De som ikke får plass blir stående på listen, og kan prøve igjen neste semester. 

FRAVÆR
Elevfravær erstattes ikke.
Ved lærers sykdom flyttes timen til ny dag/dato, eller vi setter inn vikar.

UTMELDING
Det er 2 måneders oppsigelsestid (fra den første i måneden)

Utmelding sendes til E-post; barbro@zingzang.no


KONSERTER
Elevene på Zing Zang deltar på flere ulike konserter, show og forestillinger gjennom året. Dette er en del av undervisningsopplegget på ZingZang, og det betales IKKE ut honorar til elevene for disse opptredenene.
På mange av konsertene må elevenes nettverk,- familie og venner kjøpe billett for å høre/se på sine barn. Billettinntektene går til å dekke utgifter til lyd, lys, utstyr, musikere,  vakter, avgift til TONO, annonsering og andre utgifter knyttet til konsertene.

PERSONLIGE EIENDELER & FORSIKRING
ZingZang har ikke forsikringsansvar for elevene under øvelse i våre lokaler eller under forestillinger. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige for tap av eiendeler som jakker, sko og vesker.

RESERVASJON
Elev og foresatte samtykker ved påmelding at ZingZang står fritt til å bruke bilder/video tatt av elevene på øvinger,  forestillinger, konserter osv....

Bildene brukes på sosiale medier, til markedsføring, presse og eget bruk.

Ønsker du/dere å reservere dere mot dette, ber vi dere ta kontakt.


STORKONSERT

ZingZang samarbeider 1-2 ganger i året med den frivillige organisasjonen "Storkonsert". Dette samarbeidet gir elevene våre mulighet for deltagelse på større arrangement, som vi ikke har mulighet for å arrangere alene.

Elev og foresatte samtykker medlemskap i organisasjonen "Storkonsert" ved bekreftelse av tildelt plass. 

Dersom dere IKKE ønsker at barna blir medlemmer i denne organisasjonen, og dermed heller ikke deltar på konserter og forestillinger i regi av  "Storkonsert", kan dere reservere dere mot medlemsskap ved å sende dette skriftlig på E-post til oss. Man vil da få tilbakebetalt kr. 50,- per år (medlemspenger) Medlemskap i organisasjonen "Storkonsert" varer så lenge man er elev på ZingZang, og medlemsavg. kr. 50,- per år er inkludert i semesteravgift.


FORCE MAJEURE
Ved en Force Majeure situasjon kan timer avlyses uten at man kan kreve refusjon for tapt undervisningstid. Vi vil så langt som mulig prøve å ta igjen tapt undervisningstid senere i semesteret.