BEKREFTELSE - TILDELT PLASS 

 
 
 
 
 
 
Jeg har lest og forstått vedtektene for ZingZang