Våre

UTGIVELSER


Vårt Label produserer og gir ut variert musikk for ulike målgrupper, men hovedfokuset vårt har alltid vært og er fortsatt barn og unge.

Våre siste utgivelser: